Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, căci peticul acesta, ca umplutură, trage din haină şi se face o ruptură şi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altminterea burdufurile crapă: vinul se varsă şi burdufurile se strică; ci pun vin nou în burdufuri noi şi amândouă se păstrează împreună. (Matei 9 :16-17)

sâmbătă, 17 decembrie 2011

Două întrebări şi o dedicaţie

de Alexandru Ciolan

Întrucât profesorul universitar (plin – adică nu conf, nu lector, nu asistent, ci profesor universitar de studii europene şi, în timpul liber care, pare-se, e mai consistent decât cel profesional, scriitor şi publicist mai prolific decât Eminescu şi toţi clasicii la un loc), europeano-africano-asiaticul Ovidius Pecicanus Napocensis şi-o caută cu lumânarea, îl anunţ aici că nu-l voi mai slăbi până când nu-şi va cere, public, scuze pentru că nu se tratează medicamentos contra bolii numite logoree.
Până una, alta, îi adresăm două întrebări, stârnite de textele sale de profesor universitar plin, fie el şi napocean şi de studii europene:

1. Când a guvernat regele Mihai I prima oară şi când a doua oară?
2. Între ce ani este cuprins deceniul dictaturii ceauşiste?

(Avem, îi atragem atenţia, ca nu cumva să explodeze că sunt aberaţii istorice, trimiteri la cele debitate şi, vai!, publicate de domnia sa, cu nume de revistă, număr şi dată.)

Şi, ca să fim inovatori de limbă, plasaţi, asemenea noii embleme intelectuale a Napocei clujene, deasupra băltoacelor şi a zborului de guguştiuc (cine ştie pricepe), o să-i completăm lista de înalte conjugări heideggeriene cu primele trei persoane ale unui verb creat de noi din scatologica realitate contemporană:

EU pecicac,
TU pecicaci,
EL/EA pecicacă...

Vrea profesorul clujean de studii african-european-asiatice, prea prolific scriitor şi venturian publicist, să ne încrucişăm săbiile în registre ale inovaţiei lingvistice...? Hah?