Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, căci peticul acesta, ca umplutură, trage din haină şi se face o ruptură şi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altminterea burdufurile crapă: vinul se varsă şi burdufurile se strică; ci pun vin nou în burdufuri noi şi amândouă se păstrează împreună. (Matei 9 :16-17)

marți, 24 septembrie 2013

Senin de Prislop Ceresc

de Cosmin StoicaDe la Haţeg spre Silvaşul de Sus,
Simţim mai uşor pe umeri
habitatul nostru de gri şi conflict,
de infestaţii şi aur plumbuit.

De la Silvaşul de Sus spre Prislop,
se rarefiază scopurile lumeşti din noi.

Aici e un plai frumos de sânziene,
Bulgăraşi de soare cu miros de miere
ai Sânt Zianului Arsenie,

Mai sunt trei kilometri până la Mănăstire,
Un şipot lin de limbi de foc
ne plouă de vară.

Viscolul se opreşte la poartă,
Aici e un anotimp fără timp !

Înfioraţi intrăm pe poarta care duce-n Sus,
cu coşurile pline de colinde, ouă roşii, pâine şi vin,
Sărbătorim Naşterea, Învierea şi Rusaliile,

Ce dacă afară e noiembrie, februarie sau iulie,
acolo e un Prislop Ceresc şi atât!

Să ne fie binecuvântate bunătăţile
şi haina de sărbătoare!

Ne spălăm la izvor de luxul fetid
şi de praful drumurilor climatizate.
Bem apă vie, pregustăm voinicia din poveste,
confortul nostru are gust metalic.

Spre Cărarea Împărăţiei pornim alpin şi senin,
cu dimineaţa-n plămâni,
Cu ochii-n paşii scrişi în amintiri,
de când am fost prima dată, sau ultima dată.


Ne aşteaptă Părintele Arsenie Zian acasă,
la Poarta mormântului înflorit!

Prima dată am fost singur,
Nu era nimeni, nu eram nici măcar eu,
aşa cum mă voise Dumnezeu.

Odată, Părinte drag,
Mi-ai pus pe ochi, tină din mormântul tău înflorit,
apoi L-ai rugat pe pe Domnul Hristos să-mi spună tainic:
,,Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului!

N-o căuta-n Ierusalim, departe,
o poţi găsi şi în Cuvintele Vii,
ale lui Arsenie Zian!

Mi-a dăruit Părintele, de fiecare dată
câte ceva pentru Drum.

Luăm câte-un buchet de flori,
când ne-aducem aminte,
Spinii nu-i uităm niciodată!

Îl îmbrăţişăm pe Părintele Arsenie Zian,
bătând prieteneşte Crucea sa pe umăr!

Stăm în genunchi,
Sub patrafirul de flori, se-aşterne o tainică asepsie,
Părintele, operează psalmic
stropindu-ne cu isop,
curăţindu-ne şi spălându-ne
Aşa, mai vârtos decât zăpada, neinvaziv, ne vom albi!

După operaţie se poate pleca acasă,
Îţi iei patul tău şi umbli!

Poezia este dedicată Părintelui Arsenie Boca, pentru ziua de 29 Septembrie, la 103 ani de la naştere.
Ea face parte din volumul, în pregătire, ,,Cale de-o viaţă spre sufletul meu“

Niciun comentariu: