Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, căci peticul acesta, ca umplutură, trage din haină şi se face o ruptură şi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altminterea burdufurile crapă: vinul se varsă şi burdufurile se strică; ci pun vin nou în burdufuri noi şi amândouă se păstrează împreună. (Matei 9 :16-17)

sâmbătă, 3 aprilie 2010

Urare de PaşteNe-a plăcut atât de mult urarea fratelui Ioan Enache de la „Credinţa ortodoxă“ încât o transmitem mai departe, ca pe Lumina Sfântă:

Hristos a înviat!
Oricâte urgii şi năpaste vor fi, Hristos a înviat şi noi odată cu El. Să nu-L răstignim pe Hristos în inimile noastre, să nu-i lăsăm pe alţii să-L răstignească în noi, să-l mărturisim veşnic viu şi Dumnezeu adevărat. Hristos a înviat şi toată făptura tresaltă în Lumină! Învierea lui Hritos e binecuvântarea cea mai înaltă a neamului românesc.
Adevărat a înviat!

Niciun comentariu: