Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, căci peticul acesta, ca umplutură, trage din haină şi se face o ruptură şi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altminterea burdufurile crapă: vinul se varsă şi burdufurile se strică; ci pun vin nou în burdufuri noi şi amândouă se păstrează împreună. (Matei 9 :16-17)

vineri, 18 iunie 2010

MISTERELE CUVINTELOR. Grila şi grilul


de Alexandru Ciolan

Gratia, grila şi grilul sunt cuvinte înrudite, care au pe scara etimologică un îndepărtat strămoş comun: latinescul cratis. Varianta populară (neatestată) *gratis a lui cratis a devenit românescul gratie , iar diminutivul craticula "grătar mic, grătărel" a devenit în franceză grille, substantiv feminin, care şi-a creat şi un masculin gril, atestat încă de pe la 1300, cele două cuvinte fiind folosit indistinct până în secolul al XVII-lea, când gril s-a specializat pentru grătarul de prăjit carnea. Engleza are, împrumutate din franceză, şi grilajul ornamental (grille, cu o primă atestare pe la 1660), şi grătarul folosit în scopuri culinare (grill, cu prima atestare pe la 1700). Româna a luat, în epoca de îmbogăţire masivă cu neologisme latino-romanice, din franceză grila şi, mult mai recent, din engleză, grilul, care se suprapune perfect peste mai vechiul grătar (altfel spus, este un împrumut inutil).

Niciun comentariu: